1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) PRODUKTY

Veškeré produkty jsou výsledkem rukodělné činnosti a pocházejí výhradně z České republiky. Kulichy jsou vyráběny v universální velikosti 55-58cm. Pokud máte zájem o jinou velikost, kontaktuje nás prostřednictvím e-mailu kulichy@2pkuclihy.cz. V sekci FAQ najdete návod, jak si správně změřit obvod hlavy.

3) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Objednávat můžete prostřednictvím e-mailu, či písemně na naší adrese. Do objednávky uveďte, o jaké zboží máte zájem, Vaše jméno, adresu, kontakt na Vás a preferovaný způsob úhrady kupní ceny a volbu dopravy. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží kupujícímu. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávku lze stornovat telefonicky či e-mailem, a to bez udání důvodu, pokud je stávající objednávka přijatá a zboží nebylo expedováno. Při stornování objednávky je potřeba uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především prokazatelných nákladů s expedicí zboží. Je-li objednávka odeslána (oznámení přijde na e-mail), nelze už objednávku zrušit, ani provádět jakékoliv změny.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny, nebo ke změně ceny, či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele (druh příze, barva příze atd.), má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat, nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

5) DOPRAVA, BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží, které je skladem, odesíláme do 5-ti pracovních dnů (případné změny z důvodu dovolené apod. budou včas oznámeny na webových stránkách 2pkulichy.cz). Zboží, které není skladem (týká se i zboží objednaného na zakázku), odesíláme do 10-ti pracovních dnů. V případě nemožnosti dodržení termínu (vyjma předem oznámených skutečností - dovolená,...), má kupující právo odstoupit od smlouvy.

Objednávky zasíláme prostřednictvím České pošty jako Doporučené psaní / Doporučený balíček, v případě objemnější zásilky jako Cenný balík.

Platba je možná převodem na bankovní účet či na dobírku.

Poštovné a balné je účtováno dle zvoleného přepravce.

Česká pošta - Doporučená zásilka - 75 Kč

Přaprava PPL - 90 Kč

V případě zaslání na dobírku účtujeme dobírkový poplatek ve výši 47,- Kč - tento druh platby je třeba sjednat

Nabízíme i možnost zaslání na Slovensko - cena zásilky je 100,- Kč.

Osobní předání možné v Hradci Králové - v takovém případě je platba možná předem na účet či při předání.

Pokud si zákazník zásilku nevyzvedne a zásilka se prodávajícímu vrátí, bude prodávající zákazníka obratem kontaktovat. V takovém případě má prodávající nárok na úhradu prokazatelných nákladů s expedicí zboží a kupující je povinen tyto náklady uhradit do 30-ti dnů ode dne vzniku této povinnosti, a to na náš účet. Pro opakované zaslání připočte prodávající k ceně poštovné (případně i dobírku) v plné výši dle aktuálního ceníku České pošty.

6) VÝMĚNA ZBOŽÍ, VRÁCENÍ ZBOŽÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující. Toto ustanovení se netýká zboží objednaného na zakázku.

Kupující má právo podle § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů ode dne, kdy převzal zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Vracené zboží musí být zasláno do 14-ti dnů ode dne jeho převzetí na adresu prodávajícího. Zboží musí být v původním nepoškozeném stavu, schopné opětovného prodeje. Zásilka musí obsahovat původní fakturu a číslo účtu, na který Vám budou vráceny peníze. Prodávající do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku na účet, ne však dříve, než prodávající obdrží vrácené zboží. V případě, že kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí (tj. doporučené psaní v hodnotě 39 Kč), vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (tj. doporučené psaní v hodnotě 39 Kč). V případě, že ke zboží není účtováno dopravné, předchozí věta se nepoužije a kupujícímu bude vrácena částka za zboží uvedená v kupní smlouvě - na faktuře. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Podle § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb. (Občanského zákoníku) nemůže Kupující odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, zahrnuje-li smlouva zboží upravené podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Toto ustanovení se vztahuje na veškeré zboží objednané dle vlastního návrhu kupujícího - zboží na zakázku.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Česká pošta za zboží během přepravy ručí. Proto doporučujeme, aby si kupující vždy zásilku při přebírání od České pošty důkladně prohlédl a v případě jejího poškození zásilku nepřebíral a ihned na místě sepsal s doručovatelem protokol o poškození.

Záruční lhůta (lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění) je poskytována po dobu 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Práva z vadného plnění se vztahují pouze na výrobní vady. Práva z vadného plnění se nevztahují na vady vzniklé běžným používáním či nesprávnou údržbou. Vady zboží je kupující povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Reklamované zboží zasílejte na naši adresu: 2PKULICHY, Raisova 396, 53345 Čeperka.

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště/dodací adresa,adresa elektronické pošty a případně telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Neupozorní-li kupující prodávajícího, že nesouhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu, bere se, že s uvedeným souhlasí. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8) COOKIES

Aplikace obchodu používá pro svůj provoz Cookies. Používají se výhradně pro účely uzavření objednávky. Ukládaná data jsou: obsah košíku, časové pásmo, národní prostředí, jazyk. Používáním aplikace eshopu souhlasíte s ukádáním nezbytných Cookies.

9)MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.